Concurs Ziua Indragostitilor

Art. 1. Organizatorul

1.1. Organizatorul campaniei promotionale ”În luna iubirii Maiaoutdoor te invita la Concurs ” denumita in ceea ce urmeaza „Campania” este MAIA OUTDOOR, S.C. TRUST PARTENER S.R.L., cu sediul social in Popesti, comuna Farcasa,Judetul Neamt, înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului Piatra Namt sub nr. J27/963/14.07.2004, CUI RO 16600702, denumita in ceea ce urmeaza “Organizatorul”

1.2. Participantii la Campanie vor respecta termenii si conditiile prezentului regulament al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”)

1.3. Pentru aducerea la cunostiinta a participantilor, Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe www.maiaoutdoor.ro

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta participantii in mod oficial prin publicarea pe site-ul www.maiaoutdoor.ro cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/ completare/ schimbare la Regulament va deveni aplicabila.

Art.2. Durata si locul de desfasurare al Campaniei

2.1. Campania va incepe la data de 29 Ianuarie 2020, ora 00:00 si se va incheia pe 13 Februarie 2020 ora 23:59

2.2. Campania este organizata si se desfasoara pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/MaiaOutdoor/

2.3. Toate premiile acestei Campanii trebuie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 3. Drept de participare

3.1. Pot participa la Campanie doar persoanele fizice cu varsta de 18 ani implinita pana la data (13 Februarie 2020) (inclusiv) avand domiciliul sau resedinta in Romania.

3.2. Nu au dreptul de participare la aceasta Campanie angajatii Organizatorului sau persoanele care isi desfasoara activitatea in această companie, precum si sotul/sotia rudele de gradul I si II ale acestora.

3.3. Prin participarea la Campanie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta termenilor si conditiilor acesteia.

3.4. Predarea premiilor va fi facuta prin curier sau personal. Participarea la Campanie presupune acceptul expres liber exprimat al castigatorilor referitor la faptul ca, in baza acordului lor scris, persoana lor, numele, prenumele, localitatea in care domiciliaza si materialele foto, audio si video inregistrate de Organizator, pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si asocia cu marca acestuia MaiaOutdoor, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a leza imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor imagini se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru participanti. Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens, in dublu exemplar, una ce va fi inmanata Organizatorului, iar una va romane la participant.

3.5. Înmânarea premiilor si posibila documentare video a inmanarii se va face in maxim 15 zile de la terminarea campaniei.

3.6. In cazul in care un castigator este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani de la data inceperii Campaniei, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare primire a-l premiului cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.

Art. 4. Mecanica promotionala

4.1. Participantii la Campanie trebuie sa trimita o fotografie care sa contina tema concursului, "Un cuplu intr-un decor natural" la dimensiune de minim 2048px pe latura mare. Nu sunt acceptate fotografii ale altor persoane in afara de participantii la concurs si nici fotografii preluate de pe alte siteuri. Participantii trebuie sa poata face dovada ca are drepturi depline asupra fotografiei. De asemenea participantul este de acord ca fotografia inscrisa sa poata fi folosita de ORGANIZATOR la promovare in mediu online cat si offline. 

4.2. Fotografiile se trimit la adresa office@maiaoutdoor.ro cu subiectul "Concurs"

4.3. Toate premiile Campaniei trebuie revendicate in conformitate cu prevederile Regulamentului, in caz contrar acestea nemaifiind datorate de catre Organizatori. Premiul nu este negociabil si nu poate fi transformat in bani.

4.4 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

4.5 Concursul nu este sponsorizat, susţinut sau administrat de, sau în asociaţie cu Facebook. Participanţii la acest concurs înţeleg că informaţiile furnizate de către ei în cadrul concursului sunt destinate Organizatorului şi nu sunt adresate către Facebook. Informaţiile pe care participanţii le furnizează vor fi utilizate doar de Organizator în condiţiile prezentului Regulament.

ART. 5 Desemnarea castigatorilor

5.1. Desemnarea castigatorului se face prin tragere la sorti electronica, utilizand portalul random.org

5.2. Castigatorul vor fi facut cunoscut pe pagina https://www.facebook.com/MaiaOutdoor/ pana la data de 14 Februarie 2020 ora 10:00

5.3. Prin participarea la concurs, castigatorul desemnat accepta ca premiile sa fie livrate catre ei si sa fie filmati in momentul in care primesc premiile.

5.4. Validarea castigatorului se face prin trimiterea unui mesaj de tip Reply la comentariul castigator, urmand ca echipa Maia Outdoor sa contacteze prin intermediul serviciului de Mesagerie Facebook castigatorul desemnat pentru validare.

ART. 6 Conditii de validare

6.1 Pentru ca un consumator participant in Campanie sa fie validat ca si castigator acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

• sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 3;

6.2 Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori invalidate din cauza imposibilitati de a contacta destinatarul pentru livrarea premiului/premiilor sau din cauza nerespectarii termenilor si conditiilor din prezentul Regulament, nu mai sunt datorate de catre Organizator.

6.3. Organizatorul nu işi asuma responsabilitatea pentru date incomplete sau pentru alte probleme tehnice care pot interveni in comunicare (lipsa semnal telefon, lipsa conexiune internet)

6.4 Organizatorul va descalifica, si va sterge de pe pagina de comentarii, comentarii care:

· Promoveaza rasismul, ura impotriva diferitelor categorii sociale si de sex

· Promoveaza incitarea la violenta verbala sau fizica

· Reprezinta amenintari, injurii, fac uzanta de limbaj licentios la adresa altor participanti la concurs

· Promoveaza alte branduri, sau aduc injurii altor branduri concurente sau din portofoliul Maia Outdoor

· Promoveaza consumul excesiv de alcool

· Promoveaza consumul de alcool in randul minorilor

· Aduc injurii sau ating imaginea brandului Maia Outdoor

Art. 7. Premiile

7.1 Premiile oferite pentru aceasta campanie sunt: la alegere un tablou CANVAS de pe siteul https://maiaoutdoor.ro/catalogsearch/result/?q=canvas  SAU un set tricouri speciale de Ziua Indragostitilor (https://maiaoutdoor.ro/pachet-tricou-personalizat-valentine-s-day-el-si-ea)

7.2 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile premiilor acordate in aceasta Campanie.

7.3 Toate premiile sunt atribuite conform cu mecanismul descris la Art. 4 si vor fi predate numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament.

7.4 Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor.

7.5 Pentru a intra in posesia premiilor, castigatorii nu vor efectua nici o alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. Transport) si nu vor suporta alte costuri suplimentare.

7.6 Premiile vor fi expediate de organizator prin curier, iar predearea se va face doar in baza carti de identitate a titularului si numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament. In momentul primirii premiului, castigatorii trebuie sa semneze documentul de primire a premiului. In circumstante care nu depind de Organizatori, acesta nu isi asuma responsabilitatea nerespectarii termenilor mentionati anterior.

7.7 Riscul livrarii si obligatia de respectare a termenelor apartin Organizatorului care va depune toate diligentele pentru premiul sa fie livrat castigatorilor.

Art. 8- Încetarea înainte de termen a Campaniei

8.1 Campania poate înceta înainte de termen, în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.

8.2 Situaţiilor avute în vedere la art. 8, alin. (1) le sunt asimilate şi actele de putere publică ale unei instanţe competente sau ale altei autorităţi publice competente.

Art. 9- Litigiile şi legea aplicabilă

9.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

9.2 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

9.3 In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul au dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 10 Responsabilitate

10.1 Organizatorul este indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, a marcii Maia Outdoor sau a companiei TRUST PARTENER SRL 10.2 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: • situatiile in care Organizatorul nu poate contacta consumatorul care a participat la Campanie. • corectitudinea datelor trimise pentru validare. • imposibilitatea participarii la aceasta Campanie datorita unor cauze care nu depind direct de ei

Art. 11. Protectia datelor personale

11.1 Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

11.2 Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform Regulamentului si legislatiei in vigoare.

11.3 Tuturor participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001.

11.4 Completarea procesului verbal reprezinta acordul expres al castigatorilor ca datele lor sa fie pastrate si prelucrate de compania TRUST PARTNER. Scopurile prelucrarii acestor date sunt: desemnarea castigatorilor Campaniei, pastrarea datelor in departamentul contabil al Operatorului in vederea raportarii anuale catre Administratia Financiara.

11.5 Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

11.6 La cererea participantilor, adresata in scris catre S.C. TRUST PARTENER S.R.L., cu sediul social in Popesti, comuna Farcasa,Judetul Neamt se obliga: - sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an; - sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; - sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

11.7 Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei TRUST PARTENER SRL, trimitand o astfel de cerere la adresa: Popesti, comuna Farcasa,Judetul Neamt, se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al TRUST PARTENER SRL si cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia fiscala in vigoare.

Organizator

MAIA OUTDOOR

TRUST PARTENER SRL