CERTIFICAT DE GARANȚIE ÎNCĂLȚĂMINTE, ÎMBRĂCĂMINTE, ACCESORII

 

Condițiile generale de acordare:

 

S.C. TRUST PARTENER S.R.L (denumită în cele ce urmează MaiaOutdoor.ro), în calitate de vânzător al produselor, asigură garanția produselor achiziționate de dumneavoastră.

Vă rugăm să luați la cunoștință dispozițiile prezentului Certificat de Garanție și să păstrați factura de achiziție, pentru eventuale reclamații privind lipsa de conformitate a produsului. Pentru orice reclamație, vă rugăm să ne trimiteți o sesizare în scris.

Informațiile și pictogramele privind compoziția și instrucțiunile de curățare și întreținere a produselor, se găsesc fie pe eticheta interioară a produselor, fie pe eticheta din carton atașată acestora, fie în descrierea produselor din pagina dedicată, pe MaiaOutdoor.ro. Acestea sunt specifice fiecărui tip de produs.

Vă rugăm să consultați semnificația pictogramelor, pentru a identifica modalitățile de întreținere/curățare specifice fiecărui tip de produs. În condiții normale de utilizare, produsele sunt garantate pentru orice defect de fabricație pe o perioada egală cu durata medie de utilizare.

Pentru acordarea garanției vă rugăm să consultați si să respectați instrucțiunile de curățare și întreținere specifice fiecărui produs.

Garanția devine inaplicabilă și MaiaOutdoor.ro nu poate fi făcută răspunzătoare de niciun fel de defect ce poate apărea datorită:

•  procesului de curățare/ spălare/ întreținere care nu respectă instrucțiunile specifice fiecărui produs, indicate conform celor de mai sus;

•   depozitării sau utilizării produselor în condiții de umiditate;

•   decolorării ca urmare a expunerii la soare sau alte surse puternice de căldură;

•   deteriorării;

•   reparării sau modificării făcute de persoane neautorizate;

•   uzurii normale a produsului;

• utilizării în condiții improprii, incorecte, de către consumator, altele decât cele pentru care produsula fost proiectat.

 

Garanția comercială:

 

MaiaOutdoor.ro acordă consumatorului o garanție comercială independentă și suplimentară față de garanția acordată de lege. Garanția comercială nu acoperă lipsa de conformitate a produsului, neimputabilă consumatorului, existentă la momentul când au fost livrate produsele, pentru care se acordă garanția legală în conformitate cu prevederile Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile associate acestora si cu cele ale Ordonanței de Guvern nr. 21/1992 privind protecția consumatorului. Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garanția comercială adițională oferită prin prezentul Certificat de garanție.

MaiaOutdoor.ro asigură pentru produsele vândute din categoriile îmbrăcăminte, încălțăminte, rucsaci, echipamente ski/snowboard şi toată gama de accesorii o garanție comercială de 30 de zile calendaristice de la data cumpărării produselor, pentru deficiențe neimputabile consumatorului, cu condiția respectării recomandărilor de utilizare şi întreținere.

În cazul neconformității produsului, consumatorul are dreptul de a solicita MaiaOutdoor.ro repararea produsului, înlocuirea acestuia sau, după caz, restituirea contravalorii aferente produsului. În cazul unei reclamații, MaiaOutdoor.ro poate repara produsul, înlocui cu unul identic sau, dacă acesta nu este disponibil în stoc, cu un alt produs, cu posibilitatea plății sau restituirii unei diferențe de preț.

Daca MaiaOutdoor.ro constată că produsul nu poate fi reparat, va proceda la înlocuirea acestuia. În cazul în care produsul nu este disponibil iar consumatorul nu dorește înlocuirea produsului defect cu un alt produs, MaiaOutdoor.ro va rambursa consumatorului contravaloarea produsului, în termen de maxim 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data primirii reclamației scrise și a produsului în cauză.

Orice măsură reparatorie nu poate depăși 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoștința MaiaOutdoor.ro lipsa de conformitate a produsului.

Deteriorările produselor, cum ar fi, de exemplu: zgârieturile, petele, rupturile care nu au fost aduse la cunoștința MaiaOutdoor.ro în momentul recepționării produsului de către consumator, în vederea acordării garanției, nu sunt acoperite de garanție. Intervențiile neautorizate asupra produsului, nerespectarea instrucțiunilor de întreținere și curățare, precum și utilizarea acestuia în alte condiții decât cele pentru care a fost conceput conduce la anularea garanției.

În cazul specific al încălțămintei, disconfortul, rănile sau deformările piciorului și deteriorarea încălțămintei provenite de la purtarea încălțămintei de mărime sau formă nepotrivită cu piciorul, precum și utilizarea sau întreținerea incorectă este exclusiv în responsabilitatea consumatorului și anulează garanția. Folosirea excesivă, anormală, îngrijirea necorespunzătoare sau lipsa ei, neglijența, utilizarea necorespunzătoare duce la pierderea garanției.

Uzura excesivă a tocurilor datorată tocirii și deteriorările fețelor sau ale tălpilor, apărute în urma lovirii sau frecării cu alte materiale, suprafețe sau expunerii la soare sau la temperaturi ridicate, nu sunt acoperite de garanție.

Spălarea încălțămintei cu apă sau în mașina de spălat, curățarea cu detergenți de rufe sau produse de albire se face pe propriul risc și are ca urmare pierderea garanției.

MaiaOutdoor.ro nu poate fi făcută responsabilă pentru defectele apărute ca urmare a contactului cu pavajul, asperitățile terenului și nici pentru defectele rezultate din agățarea sau călcarea pe obiecte contondente, metale, pietre, sticlă, etc.

Deteriorările apărute ca urmare a contactului cu apă, zăpadă, solvenți, combustibili, nisip, smoală, bitumul moale sau alte materiale corozive nu sunt acoperite de garanție. Pentru a proteja pielea dumneavoastră de acțiunea substanțelor chimice, încălțămintea este vopsită cu culori vegetale, ca urmare vopseaua interioară poate migra. Acesta nu este un defect sau motiv de reclamație.

Încălțămintea poate fi confecționată parțial sau în întregime prin manufacturare și ca urmare poate prezenta mici diferențe sau neregularități. Acestea nu constituie defecte de fabricație şi sunt un indiciu al autenticității.

 

Atenție!

 • Nu tăiați eticheta interioară a produselor!
 • Lipsa etichetei interioare duce automat la pierderea garanției.
 • Nu se acceptă returul produselor de lenjerie intimă!

 

Instrucțiuni de utilizare și întreținere pentru articolele de încălțăminte:

 • Încălțămintea trebuie schimbată de la o zi la alta pentru a menține igiena piciorului, pentru a preveni deformarea sa și pentru a prelungi durata de folosire a acesteia. După fiecare purtare, încălțămintea se curăță și se pune pe șanuri potrivite ca mărime și formă. Se interzice spălarea încălțămintei în mașina de spălat sau contactul îndelungat cu apa. Udarea puternică a fețelor cu apă sau alte lichide poate duce la dezlipirea încălțămintei, deteriorarea fețelor și implicit la pierderea garanției produsului. Încălțămintea trebuie curățată și uscată înainte de aplicarea oricărui luciu pentru încălțăminte, creme, preparate contra petelor, etc. Când folosiți aceste produse de întreținere, citiți cu atenție instrucțiunile producătorului acestora. Se impune folosirea încălțătorului pentru evitarea deteriorării premature a încălțămintei în zona călcâiului.
 • încălțămintea cu fețe din piele netedă se curăță de praf cu o cârpă moale sau cu o perie, fără a se folosi detergenți, solvenți, înălbitori sau orice alte produse chimice. Acestea pot deteriora ireversibil aspectul pielii. Se interzice spălarea produselor din piele în mașina de spălat indiferent de tipul mașinii de spălat sau de programele opționale ale acesteia. În cazul în care produsul s-a udat în condiții de utilizare normală (ploaie, ninsoare), ștergeți-l cu o cârpă moale, uscată și lăsați-l la uscat la temperatura camerei, ferit de surse directe de căldură (radiatoare, aragazuri, uscătoare, etc.). Feriți produsul dumneavoastră din piele de obiecte care pot provoca zgârieturi, arsuri, perforări sau orice acțiune fizică de natură să-l deterioreze.
 • pentru buna întreținere a pielii, după câteva purtări se aplică, cu ajutorul unei perii moi sau cu o cârpă, un strat de cremă pentru încălțăminte, după care se lustruiește cu o cârpă moale sau cu o perie.
 • încălțămintea cu fețe din piele întoarsă, piele de antilopă sau năbuc, se perie cu o perie specială,potrivită fiecărui tip de piele. Nu folosiți apă, pentru că fața materialului s-ar putea păta. Petele de ulei sau de grăsime se îndepărtează folosind soluție contra petelor, specială pentru pielea întoarsa, pielea de antilopa sau năbuc.
 • încălțămintea cu fețe din lac, piele metalizată, lăcuită, se curăță de praf cu o cârpă moale. Aceasta trebuie ferită de contactul direct cu solvenții organici (alcool, acetonă etc.).
 • încălțămintea cu fețe textile se recomandă a fi purtată pe timp uscat. După fiecare purtare,  încălțămintea se curăță de praf cu o perie pentru materiale textile, uscată. Nu se introduce în mașina de spălat rufe. Nu folosiți înălbitor. Petele pot fi îndepărtate folosind soluție contra petelor, specială pentru materiale textile, respectând instrucțiunile de utilizare recomandate de producătorii acestora.
 • încălțămintea cu fețe din înlocuitor se curăță după fiecare purtare cu o cârpă umedă. Petele de grăsime se vor curăța cu o soluție apoasă de detergent (2%). Nu se va folosi cremă de pantofi pentru îngrijire.
 • la încălţămintea cu membrane impermeabile trebuie acordată o atenţie deosebită deoarece aceasta se poate înţepa/ găuri cu aşchii de lemn, bucăti de piatră, etc. Dăcă observaţi astfel de obiecte acestea trebuie îndepărtate astfel încât să nu altereze membrana. MaiaOutdoor.ro nu îşî asumă răspunderea pentru pierderea impermeabilităţii din aceste cauze externe.

 

Încălțămintea se usucă natural, la temperatura camerei. Nu o uscați la ventilator, calorifer, foc, uscător de păr sau alte surse directe de căldura. Încălțămintea nu se va depozita lângă surse directe de căldura sau în mediu umed și se va feri de acțiunea produselor petroliere și a solvenților organici. Se va evita contactul încălțămintei cu solvenți organici (benzină, alcool, acetonă, etc.). MaiaOutdoor.ro nu poate fi făcută răspunzătoare pentru incidentele provenite din nerespectarea instrucțiunilor menționate mai sus sau pentru disconfortul provenit din purtarea încălțămintei de mărime nepotrivită sau model/calapod nepotrivit.

Garanția de conformitate se refera la fețe, tălpi si căptușeală. Flecurile și șireturile sunt excluse din garanție.

 

PICTOGRAMELE CU INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE PENTRU ARTICOLE DE ÎNCĂLȚĂMINTE

 Garantia oferita clientilor

 

 

 

Instrucțiuni de utilizare și întreținere pentru articolele de îmbrăcăminte (din alte materiale decât piele):

Produsul se spală sau se curăță conform instrucțiunilor indicate pe eticheta interioară. În vederea spălării produsului se vor utiliza numai detergenți care respectă normele de calitate impuse de legislația EU privind siguranța utilizării acestor produse. Nu folosiți pentru spălarea sau curățarea articolelor produse de curățat industriale, acestea putând deteriora ireversibil calitatea materialului. Vă rugăm să respectați recomandările referitoare la temperatura de pe etichetă. Nu uscați produsul prin expunerea la surse de directe de căldura (radiatoare electrice, aragazuri, etc). Uscarea se va face întotdeauna la temperatura camerei. Feriți produsul de obiecte care pot provoca zgârieturi, arsuri, perforări sau orice acțiuni fizice de natură să producă deteriorarea acestuia. În cazul în care apelați la servicii specializate de curățătorie și/sau spălătorie pentru întreținerea produsului, MaiaOutdoor.ro nu poate fi făcută răspunzătoare în niciun fel de defectele care pot apărea în urma procesului de curățare și/sau spălare.

Pentru a nu-şi pierde proprietaţile materialele speciale, gen goretex, fleece sau softshell trebuie spalate şi întreţinute conform instrucţiunilor cu detergenţi si soluţii de impermeabiliyare special concepute pentru acest fel de materiale.

 PICTOGRAMELE CU INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE

MaiaOutdoor - garanţia calitătii